Veřejná zakázka: Obnova zazemněných tůní v NPP Hodonínská Dúbrava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10434
Systémové číslo: P18V00001472
Datum zahájení: 15.11.2018
Nabídku podat do: 22.11.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova zazemněných tůní v NPP Hodonínská Dúbrava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je revitalizace třech stávajících tůní na lesních pozemcích ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s pozemky státu mají Lesy České republiky, s.p.) ve zvláště chráněném území NPP Hodonínská Dúbrava v revíru Červené domky LS Strážnice. Revitalize tůní bude provedena strojovou technikou.
Jedná se o stávající tůně a to v porostní skupině:
1) tůň 73B102 dle jednotky plošného rozdělení lesa Lesního hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek Strážnice (dále jen „jprl LHP pro LHC Strážnice“) o rozloze 677 m2, která bude po zaplnění vodou mít průměrnou hloubku 0,7 m a maximální hloubku 1,5m;
2) tůň 70A12 dle jprl LHP pro LHC Strážnice o rozloze 169 m2, která bude mít po zaplnění vodou průměrnou hloubku 0,85 m a maximální hloubku 1,2 m;
3) tůň 71D104 dle jprl LHP pro LHC Strážnice o rozloze 357 m2, která bude mít po zaplnění vodou průměrnou hloubku 0,82 m a maximální hloubku 1,2 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 378 099 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky