Veřejná zakázka: Výřez dřevin a jejich zmlazení v k. ú. Lenešice a Raná u Loun.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10440
Systémové číslo: P18V00001478
Datum zahájení: 16.11.2018
Nabídku podat do: 23.11.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez dřevin a jejich zmlazení v k. ú. Lenešice a Raná u Loun.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez nezapojených nežádoucích dřevin a jejich zmlazení v k. ú. Lenešice a Raná u Loun. Budou provedeny následující práce:
A. Výřez nezapojeného porostu dřevin nad 1 m na 3 plochách v k. ú. Lenešice, p. p. č. 3490,3492, 3495, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Plocha č. 1 má vymezenou výměru 0,0875 ha, z důvodu ponechání dubů a ovocných dřevin (hrušní) je plocha snížena o 20 %, tj. vyřezávaná plocha má výměru 0,0700 ha.
Plocha č. 2 má výměru 0,0284 ha.
Plocha č. 3 má výměru 0,0204 ha.
Při výřezu dřevin budou ponechány pařízky o výšce cca 10 cm (v příštím roce budou seříznuty nájemcem a natřeny arboricidním prostředkem z důvodu potlačení zmlazení). Veškerá dřevní hmota bude odklizena z vyřezávaných ploch a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Jsou zde ztížené podmínky - vyřezávány jsou trnité a rozvětvené dřeviny, pozemky jsou členité a špatně přístupné).
B. Výřez nezapojeného zmlazení dřevin výšky do 1 m na vymezené ploše o výměře 2,2142 ha. Z důvodu výskytu vzrostlých ovocných dřevin a plošek bez vegetace je vyřezávaná plocha snížena na 2,2000 ha. Výřez proběhne na p. p. č. 256/1 a 261/38 v k. ú. Raná u Loun dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemky v budoucích letech bez problémů obhospodařovat. Veškerá dřevní hmota bude odklizena z vyřezávaných ploch a využita v souladu s platnými právními předpisy. Vyřezávány jsou trnité a rozvětvené dřeviny, pozemky jsou členité a špatně přístupné.
Zhotovitel bude při realizaci opatření postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k znečištění komunikací pojezdem techniky, či vyřezanou dřevní hmotou. Pokud k tomu dojde, zajistí zhotovitel neprodleně nápravu.
Práce musí být provedeny nejpozději do 2. 12. 2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 97 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky