Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování sedmi ornitologických pozorovatelen
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 10:00
Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území_2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 13:00
Výřez nežádoucích dřevin v CHKO České středohoří - lokalita Raná II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 08:00
Likvidace invazního druhu třapatky dřípaté v k. ú. Bělá nad Radbuzou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 24.09.2014 08:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2014
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2014
Přípravu textů a fotografií pro vydání knižní publikace Klenoty přírody České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2014
Zhotovení a instalace interaktivních prvků obnovované naučné stezky v NPR Jizerskohorské bučiny v úsecích Oldřichovské sedlo - Skalní hrad v k.ú. Oldřichov v Hájích
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2014 22.09.2014 10:00
Obnova krajinného prvku- dosadba oboustranného stromořadí na polní cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 19.09.2014 11:00
Podpora přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 19.09.2014 09:30
Třístolské bučiny
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 19.09.2014 09:00
Lesnická opatření na LHC Ještěd v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 22.09.2014 09:00
Zpracování investičních záměrů – Revitalizace MVN 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 17.09.2014 09:00
Kosení rákosu a lučních porostů v PR Dubno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 12.09.2014 12:00
Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 16.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016