Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace nepůvodních invazních druhů rostlin v CHKO České středohoří - křídlatky a bolševník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2014 25.08.2014 08:00
Obnova informačního systému CHKO Blanský les
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 25.08.2014 13:00
Oprava hraničních a informačních tabulí, pruhové značení MZCHÚ v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2014 18.08.2014 08:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2014 21.08.2014 13:00
Kosení v PR Dlouholoučské stráně - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2014 19.08.2014 16:00
Kosení v PR Špičák u Krásného Lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 15.08.2014 14:00
Kosení travních porostů v PP Na Plachtě 2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 12.08.2014 15:30
Obnova protierozních opatření a stabilizace turistických cest na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 14.08.2014 10:00
Rekonstrukce budovy KS Ostrava, Trocnovská 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 18.08.2014 10:00
Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 15.08.2014 10:00
Rekonstrukce budovy SCHKO Poodří, Studénka
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 18.08.2014 13:00
Kosení a odkřovení v NPR Úhošť a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 13.08.2014 10:00
Kosení v PR Skučák
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2014 15.08.2014 10:00
NS Děvín – oprava stezky a instalace bezpečnostních prvků na trase
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2014 14.08.2014 10:30
Zaměření a vytyčení přehlašované NPR Úhošť a jejího OP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2014 12.08.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016