Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace tůně - Bosna, tvorba tůně - Cepská pískovna
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 16.10.2014 12:00
Obnova nátěrů venkovních dřevěných konstrukcí a oprava tepelné izolace v západním štítu budovy Správy CHKO v Přimdě
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 14.10.2014 08:00
Výsadba 11 500 ks jedle bělokoré v MZCHÚ na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Český ráj
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2014
Likvidace náletu v PR Dlouholoučské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 13.10.2014 12:00
Zajištění provozu Domu přírody - Blaník 2014-2017
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.10.2014
Monitoring ptáků v České republice v letech 2014–2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 10:00
Drobné vybavení a náhradní díly
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 15.10.2014 11:00
Vybudování 3 nových tůní v CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 08.10.2014 16:00
Výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení v CHKO České středohoří - EVL Raná-Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2014 15.10.2014 08:00
Celková rekonstrukce PC rozvodů (kabeláž + zásuvky) v budově Správy CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 06.10.2014 15:00
Výroba a instalace zábran (zábradlí) a dodání a instalace pomocného řetězu v PP Provodínské kameny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 15.10.2014 10:00
Údržba a ošetření památných stromů v CHKO SLavkovský les
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2014 13.10.2014 08:30
Mechanizované kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2014
CHKO České středohoří, MZCHÚ - obnova pruhového značení, výroba a instalace hraničních kůlů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2014 09.10.2014 08:01
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016