Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Třístolské bučiny
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 19.09.2014 09:00
Lesnická opatření na LHC Ještěd v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 22.09.2014 09:00
Zpracování investičních záměrů – Revitalizace MVN 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 17.09.2014 09:00
Kosení rákosu a lučních porostů v PR Dubno
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 12.09.2014 12:00
Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 16.09.2014 10:00
Rámcová smlouva pro Zajištění výuky anglického a německého jazyka, konverzační kurzů pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2014 17.09.2014 10:00
Výroba dřevěných objektů návštěvnické infrastruktury - vícepráce
nadlimitní Zadáno 04.09.2014 12.09.2014 12:00
Pastva v PR Dlouholoučské stráně (3. 9. 2014)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2014 12.09.2014 16:00
Výroba smaltovaných tabulí - minitendr na základě RS
nadlimitní Zadáno 03.09.2014 12.09.2014 10:00
Obnova dvou tůní v PP Rašeliniště Mařeničky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2014 12.09.2014 10:00
NI_11i Vybudování vyhlídkového mola v NPP Swamp
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2014 24.09.2014 11:00
Rekonstrukce budov SCHKO Blanský les - vícepráce
podlimitní Zadáno 01.09.2014 15.09.2014 09:00
Extenzivní pastva ovcí (ovcí a koz) na vybraných pozemcích v rámci EVL Holý vrch u Hlinné 2
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2014 09.09.2014 08:00
Redukce nežádoucích expanzivních druhů rostlin na bílých stráních pod Ranou
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2014 05.09.2014 08:00
Opatření v NPP Lužní potok
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2014 05.09.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016