Veřejná zakázka: Podpora přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 968
Systémové číslo: P14V00000961
Počátek běhu lhůt: 12.09.2014
Nabídku podat do: 19.09.2014 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výstavba oplocení:
Typ oplocení bude dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,8 m, délka polí max 4m, minimální počet latí v poli je 9 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování do kříže), minimální průřez použitých latí bude 15 cm2, sloupků a vzpěr min. 15 cm2 u řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez lspojovacích latí a zavětrování u tyčoviny. Stabilizace v terénu bude
provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 řebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu.

Likvidace starých oplocení:
Kombinované oplocení bude roděleno na dřevo a pletiva. Dřevěné části budou uloženy v porostech mimo cesty a přibližovací linie k zetlení v hromadách o max. výšce 1,5 m a pletiva budou odvezena k likvidaci recyklovaného odpadu.

Individuální ochrana jedle bělokoré:
Ve vybraných porostech s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva Benita o výšce 1,5 m o délce dílu 2m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška, úprava větví oplocované jedle a výřez
náletů v oplocované plošce. Oplocované jedle budou vyznačeny.

Prořezávky

Výsadba
Do zabuřenělé plochy oplocenky bude provedena výsadba ruční jamková (35 x 35 x 35 cm). Bude použita silná sazenice 50 cm+, obalovaná v kontejnerech min 1,5 l, tuzemská sadba utochtonního původu, doložená listem o původu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 373 740 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky