Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin v CHKO České středohoří - lokalita Raná II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1005
Systémové číslo: P14V00000996
Počátek běhu lhůt: 18.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin v CHKO České středohoří - lokalita Raná II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Budou realizovány následující práce:
A. Výřez zmlazení nežádoucích dřevin v NPR Raná na ploše 4,2290 ha, p. p. č 261/34, 261/36, 261/37, 1138/2 k. ú. Raná u Loun. Na ploše budou ponechány veškeré dřeviny vyšší než 1 m pro hnízdění ptáků. Vyřezávány dále nebudou jedinci druhu skalník celokrajný (Cotoneaster integermina). Plochy s výskytem tohoto druhu budou vymezeny při terénní pochůzce před započetím prací.
B. Výřez nežádoucích dřevin na ploše 4,8170 ha, p. p. č 1149/1 k. ú. Raná u Loun a p. p. č. 3486/2 k. ú. Lenešice. Na ploše budou ponechány veškeré dřeviny vyšší než 1,5 m pro hnízdění ptáků. Výmladky trnovníku akátu budou vyřezány všechny nez ohledu na jejichvýšku
C. Odstranění starých hromad s dřevní hmotou p. č. 1140/7 k. ú. Raná u Loun. Dle zákresu v příloze budou odstraněny hromady dřevin vyřezaných v roce 2010.
Dřeviny budou vyřezávány co nejníže u země na plochách dle zákresů v ortofotomapě, která je v příloze č.2 této smlouvy. Veškerá dřevní hmota bude odklizena z pozemků a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy (dřevní hmotu nelze na lokalitě pálit).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky