Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení v PR Bytřina
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014 05.09.2014 12:00
Oprava povalového chodníku na Malém Jezerníku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2014 08.09.2014 10:00
Oprava stávající naučné stezky Lovoš
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2014 04.09.2014 08:00
Kosení luk strojové, ruční, spojené s obsékáním zvl. chráněných druhů rostlin, menší odstraňování křovin v CHKO České středohoří 1
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014 02.09.2014 08:00
Naučná stezka Sklářství v okolí Lesné – obnova stávající naučné stezky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2014 03.09.2014 10:00
Oprava a údržba poškozených infotabulí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2014 29.08.2014 12:00
Implementace soustavy Natura 2000 – geodetické zaměření hranic MZCHÚ ve správním obvodu JM kraje (vícepráce)
nadlimitní Zadáno 21.08.2014 01.09.2014 11:00
Tiskařské služby pro AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 29.08.2014 10:00
Ošetření památných a významných stromů v CHKO České středohoří
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 27.08.2014 08:00
Ruční kosení v NPR Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 14:00
Naučná stezka Příhrazské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 01.09.2014 10:00
Likvidace nepůvodních invazních druhů rostlin v CHKO České středohoří - trnovník akát a kustovnice cizí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 28.08.2014 08:00
Grafické práce pro AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2014 27.08.2014 10:00
Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro lávku přes potok Špraněk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 28.08.2014 10:00
Obnova naučné stezky v NPR Jizerskohorské bučiny v úsecích Lysé skály - Skalní hrad - Hřebenový buk a v úseku Oldřichovský Špičák - Hřebenový
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2014 27.08.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016