Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování ornitologických pozorovatelen_2
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2014 08.10.2014 09:00
NPR Špraněk - obnova informačního bodu (trojdílného informačního panelu)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2014 08.10.2014 10:00
Rekonstrukce oplocení pastviny č. 1 v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2014 03.10.2014 11:00
Doplnění interaktivních prvků k naučné stezce Zemská brána v CHKO Orlické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2014 07.10.2014 09:00
Přesazení střevlí a slunek na vhodné lokality
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2014 29.09.2014 14:00
Oprava soklu, fasády, omítek, SDK podkroví a příjezdové brány_3
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2014 01.10.2014 13:00
Ruční kosení v NPR Vyšenské kopce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2014
Realizace naučné stezky Kotvice v CHKO Poodří
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014 01.10.2014 11:00
Zhotovení PD pro akci „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14, v Litoměřicích (SCHKO České středohoří) v letech 2014 – 2017“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014 02.10.2014 10:00
Oprava povalového chodníku se zábradlím, lávky a zábradlí u informační tabule a prodloužení chodníku v Přírodní památce Brazilka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2014 06.10.2014 10:30
NPR Rolavská vrchoviště - hrazení příkopů a výsadba jedle, výřez náletu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 26.09.2014 14:00
Posouzení vlivu horolezcké činnosti na reliéf ikonických pískovcových skalních útvarů Broumovska
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 25.09.2014 08:00
Minitendr sborník na základě RS
nadlimitní Zadáno 19.09.2014 26.09.2014 09:00
Stabilizace skalního masivu v PR Svatý kopeček, Mikulov_2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 29.09.2014 08:00
Janský vrch, odstranění výmladků agresivních druhů trnovník akát a žanovec měchýřnatý aplikací herbicidu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 25.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016