Veřejná zakázka: Posouzení vlivu horolezcké činnosti na reliéf ikonických pískovcových skalních útvarů Broumovska

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1020
Systémové číslo: P14V00001011
Evidenční číslo zadavatele: PPK-46a/62/14
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 25.09.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posouzení vlivu horolezcké činnosti na reliéf ikonických pískovcových skalních útvarů Broumovska
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedena dokumentace vlivu horolezecké činnosti na reliéf šesti vybraných skalních útvarů (pískovcových věží) v CHKO Broumovsko. Konkrétně se jedná o 4 útvary v Adršpašském skalním městě (Milenci, Džbán, Starosta a Starostová) a 2 věže v Teplických skalách (Skalní Koruna a Kanec). Bude proveden popis a fotodokumentace stavu skalních útvarů s ohledem na případná poškození horolezeckou činností. Dokumentace bude doplněna dalšími metodami terénní inženýrské geologie, konkrétně měřením skleroskopické pevnosti, odrazovým tvrdoměrem a zaměření význačných puklinových ploch ve slaňovacích, liniích geologickým kompasem,určení polohy vrcholů těchto věží souřadnicemi zjištěnými GPS nebo odečtením z mapy pomocí GIS a výška skalních věží vůči terénu. Dále bude provedeno 3D zaměření skalního útvaru Homole cukru metodou laserového skenování. Výstupem zaměření Homole bude digitální 3D povrch věže orientovaný v systému S-JTSK a z něho odvozené základní parametry (rozměry, objem, odhad hmotnosti). Předána budou 4 tištěná paré, práce bude odevzdána též v elektronické podobě ve formátu .doc, nebo .pdf nebo .jpg. DVD disku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 74 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Broumovsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky