Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava NS Drbákov-Albertovy skály
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 01.08.2014 10:00
Výřez nežádoucích dřevin v CHKO České středohoří - lokalita Raná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 01.08.2014 08:00
Inventarizace a deskripce struktur starých lesů v navrhované CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2014 25.07.2014 10:00
Obnova MNV Rovná, k. ú. Rovná u Strakonic
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2014 06.08.2014 10:00
Podpora SW produktů IBM
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2014 28.07.2014 10:00
Břilická alej - obnovení významného krajinného prvku
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2014 25.07.2014 12:30
Ošetření historické aleje Klikov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2014 25.07.2014 12:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (sídlo SCHKO České středohoří)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2014 11.08.2014 10:00
Sečení luk v NPP Babiččino údolí a CHKO Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 22.07.2014 10:30
Sečení luk v NPR Adršpašsko-teplické skály a CHKO Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 24.07.2014 10:00
Kosení a pruhové značení v NPP Na požárech 2014/II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 29.07.2014 08:00
Kosení luk ve čtyřech MZCHÚ v okresech Prachatice a Strakonice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2014 18.07.2014 12:00
Sečení mokřadních luk v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 17.07.2014 16:00
"Management na pozemcích ve vlastnictví AOPK ČR v PR Pod Benáteckým vrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 21.07.2014 15:00
NS Lednické rybníky - oprava informačních panelů; výroba a instalace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 21.07.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016