Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NPR Rolavská vrchoviště - hrazení příkopů a výsadba jedle, výřez náletu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 26.09.2014 14:00
Posouzení vlivu horolezcké činnosti na reliéf ikonických pískovcových skalních útvarů Broumovska
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 25.09.2014 08:00
Minitendr sborník na základě RS
nadlimitní Zadáno 19.09.2014 26.09.2014 09:00
Stabilizace skalního masivu v PR Svatý kopeček, Mikulov_2
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2014 29.09.2014 08:00
Janský vrch, odstranění výmladků agresivních druhů trnovník akát a žanovec měchýřnatý aplikací herbicidu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 25.09.2014 10:00
Vybudování sedmi ornitologických pozorovatelen
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 10:00
Instalace informačních panelů a hraničníků do maloplošných zvláště chránených území_2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 13:00
Výřez nežádoucích dřevin v CHKO České středohoří - lokalita Raná II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 29.09.2014 08:00
Likvidace invazního druhu třapatky dřípaté v k. ú. Bělá nad Radbuzou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 24.09.2014 08:00
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2014
Zajištění provozu informačního střediska pro chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.09.2014
Přípravu textů a fotografií pro vydání knižní publikace Klenoty přírody České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2014
Zhotovení a instalace interaktivních prvků obnovované naučné stezky v NPR Jizerskohorské bučiny v úsecích Oldřichovské sedlo - Skalní hrad v k.ú. Oldřichov v Hájích
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2014 22.09.2014 10:00
Obnova krajinného prvku- dosadba oboustranného stromořadí na polní cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 19.09.2014 11:00
Podpora přirozené druhové skladby v CHKO Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 19.09.2014 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016