Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ošetření významných stromů v NPP Babiččino údolí 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 22.10.2014 12:00
Dílčí rekonstrukce budovy Správy CHKO Český kras, Karlštejn čp. 85
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 27.10.2014 10:00
Rekonstrukce - PP Rybníček u Starých Hutí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2014 22.10.2014 12:00
Opatření pro podporu hadcové květeny v segmentu č.2 NPP Hadce u Želivky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2014 20.10.2014 10:00
Ochrana JD a BK proti zvěři v MZCHÚ na území CHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 21.10.2014 08:00
Raná, "bílé stráně", jihovýchodní svahy, opakovaný výřez nežádoucích křovin, celková plocha 1,9199 ha
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 23.10.2014 08:00
Výroba smaltovaných piktogramů
podlimitní Zadáno 14.10.2014 30.10.2014 10:00
Metodika AOPK ČR - mechorosty
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 11:00
Výpravná fotografická publikace
nadlimitní Zadáno 10.10.2014 17.10.2014 10:00
NI 55 Obnova naučné stezky Litovelskými luhy - obsah a designové zpracování informačních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 20.10.2014 14:00
Oprava mobiliáře NPR Drbákov – Albertovy skály
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 22.10.2014 13:30
Oprava naučné stezky Klokočí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 12:00
Oprava naučné stezky Kozákov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 12:00
Podsadba celkem 10 000 ks buku lesního a 1 000 ks jedle bělokoré v PR Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 15.10.2014 09:00
Obnova vegetačního krytu v k. ú. Výšina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2014 17.10.2014 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016