Veřejná zakázka: Třístolské bučiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 969
Systémové číslo: P14V00000962
Počátek běhu lhůt: 12.09.2014
Nabídku podat do: 19.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třístolské bučiny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Typ oplocení bude dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,8 m, délka polí max 4m, minimální počet latí v poli je 9 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování pole do kříže), minimální průřez použitých latí bude 15 cm2, sloupků a vzpěr min. 15 cm2 u řeziva. Minimální průřez latě12 cm2
a minimální průřez 12 cm2 u spojovacích latí a zavětrování u tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 řebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu.
1. Porost 517A17a, p.č. 371 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, LS Lužná, II. Zóna CHKO Ptačí oblast Křivoklátsko. Oplocení přirozeného zmlazení pod matečným porostem buku, délka plotu 202 bm.
2. Porost 521B17a, 520A17 p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, LS Lužná, II. Zóna CHKO Ptačí oblast Křivoklátsko. Oplocení přirozeného zmlazení pod matečným porostem buku, délka plotu 407 bm.
3. Porost 519C17/1b, p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, LS Lužná, II. Zóna CHKO Ptačí oblast Křivoklátsko. Oplocení přirozeného zmlazení pod matečným porostem buku, délka plotu 491 bm
4. Porost 701B17/1, p.č. 2251 v k.ú. Lužná u Rakovníka, LS Lužná, II. Zóna CHKO Ptačí oblast Křivoklátsko. Oplocení přirozeného zmlazení pod matečným porostem buku, délka plotu 500 bm ve dvou samostatných oplocenkách
Výsadba:
Do zabuřenělé plochy oplocenky bude provedena výsadba ruční jamková (35 x 35 x 35 cm). Bude použita silná sazenice 50 cm+, obalovaná v kontejnerech min 1,5 l, tuzemská sadba utochtonního původu, doložená listem o původu.
1. Porost 521D17/1b , p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, výsadba obalované sadby poloodrostků 200 ks dub zimní, 50 ks jilm horský.
2. Porost 521E17b, p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí, výsadba obalované sadby poloodrostků 350 ks dub zimní.
3. Porost 701B17/1, p.č. 2251 v k.ú. Lužná u Rakovníka, výsadba obalované sadby poloodrostků 100 ks dub zimní, 25 ks jilm horský.
4. Porost 701C17, p.č. 2251 v k.ú. Lužná u Rakovníka, výsadba obalované sadby poloodrostků 150 ks dub zimní, 25 ks jilm horský.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky