Veřejná zakázka: Stabilizace skalního masivu v PR Svatý kopeček, Mikulov_2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1016
Systémové číslo: P14V00001007
Počátek běhu lhůt: 19.09.2014
Nabídku podat do: 29.09.2014 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stabilizace skalního masivu v PR Svatý kopeček, Mikulov_2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sanace skalního bloku očištěním a odstraněním nestabilních částí a bloků. Akce bude realizována dle projektové dokumentace Stabilizace skalního masivu Olivetské hory v PR Svatý Kopeček, projekční firmou SG – Geoprojekt, spol. s r. o.
Účelem je zajištění stabilizace rizikového skalního masivu, který ohrožuje majetek a zdraví osob v jeho sousedství. Postupující erozí a padáním balvanů jsou ohroženy nemovitosti nacházející se pod skalou a jejich obyvatelé. Skála se nachází na parcele KN 2693/1 k.ú. Mikulov na území PR Svatý Kopeček (I. zóna CHKO) na hranici se zastavěným územím města Mikulov (IV. zóna CHKO).
Bližší specifikace prací je upřesněna v projektové dokumentaci.
Pozemek na parcele KN 2693/1 k.ú. Mikulov na Moravě, PR Svatý Kopeček (I. zóna CHKO), okres Břeclav, kraj Jihomoravský je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov.Dle vyjádření místě příslušného stavebního úřadu nepodléhají předmětné práce stavebnímu zákonu, nevyžadují stavební ohlášení nebo povolení ani územní souhlas.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 636 177 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky