Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2438
Systémové číslo: P15V00000608
Počátek běhu lhůt: 24.04.2015
Nabídku podat do: 06.05.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - kosení na lokalitě Raná - 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o kosení na následujících plochách:
• Plocha 1 – Bude provedeno 1x kosení na výměře 0,6203 ha, část p. p. č. 256/1 k. ú. Raná u Loun. Kosení bude provedeno v termínu 8. - 12. května 2015.
• Plocha 2 – Bude provedeno 3x ruční kosení na výměře 0,1670 ha (zákresem je vymezena plocha 0,1758 ha, z důvodu výskytu dřevin je snížena o 5%), část p. p. č. 261/4, 261/35, 261/37, 315/7, 1138/2, 1141 v k. ú. Raná u Loun. První kosení bude provedeno koncem května/zač. června, další termíny budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Zhotovitel je povinen do pěti dnů od výzvy vymezenou plochu pokosit.
Veškerá pokosená hmota bude do 3 dní po pokosení odklizena z pozemků a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Kosení bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze této veřejné zakázky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky