Veřejná zakázka: Instalace informačních panelů a hraničníků ZCHÚ - Žďárské vrchy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2369
Systémové číslo: P15V00000540
Počátek běhu lhůt: 16.04.2015
Nabídku podat do: 28.04.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Instalace informačních panelů a hraničníků ZCHÚ - Žďárské vrchy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Instalace 161 ks dřevěných hraničníků a 27 ks dřevěných infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury v maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Správy CHKO Žďárské vrchy. Seznam bodů (lokalizace), kde se budou hraničníky a infopanely instalovat, je uveden v příloze č. 1 smlouvy, před realizací budou přesná místa instalace označena v terénu za účasti zástupce objednatele a zhotovitele. Instalace hraničníků a infopanelů v sobě zahrnuje také pořízení kotevních prvků, jejich ošetření ochranným nátěrem hnědé barvy nebo pozinkováním u částí vyčnívající nad povrch hutněné vrstvy v ukotvení a pořízení materiálu pro ukotvení v zemi (suchá betonová směs, cement, šrouby,…). Další součástí díla je doprava všech částí instalovaných objektů ze skladu objednatele v obci Krátká u Sněžného, okr. Žďár nad Sázavou, do místa instalace. Hraničníky a infopanely budou ukotveny dle dokumentací uvedených v příloze č. 2 a č. 3, technická specifikace hraničníků a infopanelů je uvedena v příloze č. 4 a 5.
Termín provedení zakázky je do 2.11. 2015
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 082 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky