Veřejná zakázka: Rekonstrukce soklů, fasády, oken a hydroizolace objektu SCHKO Beskydy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2437
Systémové číslo: P15V00000607
Počátek běhu lhůt: 27.04.2015
Nabídku podat do: 11.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce soklů, fasády, oken a hydroizolace objektu SCHKO Beskydy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce soklů, fasády, oken a hydroizolace objektu SCHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm.
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle rozpočtové dokumentace, technické zprávy a expertního posudku k provedení stavby s názvem (dle projektanta) „Rekonstrukce soklů, fasády, oken a hydroizolace objektu SCHKO Beskydy“ zpracované Ing. Karlem Vojkůvkou, Vigantice č. 8, 756 61, v roce 2014.


Popis prací:
Jedná se o tyto práce:
- oprava a obnova fasády a oprava klempířských prvků na objektu čp.36,
- oprava a obnova soklové omítky objektu čp.36,
- oprava a doplnění hydroizolace,
- oprava vnitřních omítek (původ výkvětů a puchýřů vzhledem k nekvalitní hydroizolaci),
- obnovení vzhledu vstupních dveří a garážových vrat provedené úpravou a nátěrem,
- oprava plochy u vstupních dveří,
- úprava vnějšího křídla (výměna jednoduchého skla za termoizolační sklo) oken u 22 ks oken včetně nátěru,
- úprava vnitřních parapetů-potažení fólií,
- úprava ocelových zárubní na sociálních zařízeních, výmalba vnitřních prostor,
- osazení vnitřní ocelové mříže jako ochrana zařízení hlavního serveru,
- úprava (obnova a oprava) zpevněné plochy před objektem čp.36 sloužícím pro parkování osobních vozidel,
- ochrana vnitřních elektroinstalací proti přepětí a záložní zdroje pro PC síť.

Přístup:
Objekt RP(Regionálního pracoviště) Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm je umístěn v ul. Nádražní 36, ze které je také přístupný.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 895 284 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky