Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení podkladů pro nové vyhlášení (přehlášení) NPP Velký Roudný
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015
Extenzivní pastva v PP Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 25.06.2015 08:00
Grafický návrh průvodce návštěvnickou infrastrukturou Žďárských vrchů
nadlimitní Zadáno 15.06.2015 24.06.2015 12:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2015 24.06.2015 12:00
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů rybníků v NPR Lednické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015
Mapování a monitoring evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 19.06.2015 10:00
Aktualizace Generelu nemovitého majetku a Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty ve správě AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015
Informační tabule CHKO Železné hory
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 08:00
Rekonstrukce dřevěné vyhlídky v NPR Radostínské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 12:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 – fytocenologické snímkování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 16.06.2015 10:00
Lesnická opatření - Božídarské rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2015 15.06.2015 12:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v NPR Oblík
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 11.06.2015 08:00
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 15.06.2015 10:00
NI 90 – NS Novozámecké louky a NS Třesín – obnova informačních panelů – část 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 05.06.2015 11:00
Mapování velkých šelem na území ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 15.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016