Veřejná zakázka: Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2332
Systémové číslo: P15V00000503
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505759
Na základě předběžného oznámení:
Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel
Počátek běhu lhůt: 09.04.2015
Nabídku podat do: 11.06.2015 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude probíhat v režimu rámcové smlouvy uzavřené na dobu do konce roku 2017.
Zajištění monitoringu a dodání zprávy a dat dle specifikace uvedené v návrhu rámcové smlouvy po dobu jednoho kalendářního roku v termínech dle návrhu rámcové smlouvy. Monitoring se bude soutěžit v minitendrech formou elektronického tržiště.
Řešení v lokalitách v chráněných územích v ČR.
Dodání zprávy a dat do sídla ředitelství AOPK ČR v Praze.
Zadavatel nemusí požadovat monitoring návštěvnosti v celém rozsahu tak, jak je v rámci ZŘ kalkulována nabídková cena.
Rámcová smlouva bude uzavřena se třemi až šesti uchazeči, kteří nabídnou nejnižší ceny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 198 347 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Oznámení o zadání zakázek na základě rámcové dohody