Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2619
Systémové číslo: P15V00000789
Počátek běhu lhůt: 02.06.2015
Nabídku podat do: 11.06.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C2. Jedná se o pastvu smíšeným stádem ovcí a koz po dobu min. 25 dní v NPR Oblík na celkové ploše 10,8616 ha za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů. Segment č. 1 (vrcholové plato) o výměře 1,3362 ha bude vypasen během druhé poloviny měsíce června tak, aby zde zůstala pouze řídká vegetace, na kterou je vázána celá řada vzácných a ohrožených druhů bezobratlých, např. okáč skalní, či endemický poddruh saranče skalní. Segmenty č. 2 a 3 o celkové výměře 2,9354 ha budou vypaseny průběžně po dobu realizace opatření. Segment č. 4 o výměře 6,6943 ha bude v daném období min. 10x přepasen pozvolným přehnáním stáda/volnou pastvou. Pastva v NPR Oblík bude probíhat v termínu od poloviny června do konce července. Opatření bude provedeno v k. ú. Raná u Loun na p. p. č. 894/1 dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze. Smíšené stádo bude mít min. 200 ks zvířat, z toho bude minimálně 20 koz.
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby pastvy:
A. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů.
B. Pastva segmentů č.1až 3 pomocí oplůtků ve výše uvedeném termínu po dobu celkem 15 dní. Segment č. 4 bude s ohledem na vysokou svažitost min. 10x přepasen pozvolným přehnáním stáda/volnou pastvou.
Zhotovitel předem ohlásí Správě CHKO České středohoří termíny pastvy. Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků. Pastvou nesmí být dotčeny výsadby ovocných stromků v blízkém sadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 81 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky