Veřejná zakázka: Pastva smíšeným stádem ovcí a koz v PR Písečný vrch – léto/podzim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2859
Systémové číslo: P15V00001028
Počátek běhu lhůt: 17.07.2015
Nabídku podat do: 28.07.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva smíšeným stádem ovcí a koz v PR Písečný vrch – léto/podzim
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky

Extenzivní pastva smíšeným stádem ovcí a koz na ploše 16,7713 ha v PR Písečný vrch. Stádo bude složené min. ze 180 ks ovcí a 20 ks koz. Dále budou přepaseny plochy o výměře 18,7337 ha, na kterých proběhla pastva v časném jaře. Celkově činí pasená plocha 35,505 ha. Opatření bude provedeno na p. p. č. 2273, 2416, 2274 k. ú. Bečov u Mostu dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze. Pastva bude probíhat v odobí červenec – říjen po dobu minimálně 90 dní.

Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby pastvy:

A. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů po dobu průměrně 10 hod. denně. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků Správy CHKO České středohoří ve věcech týkajících se termínů výpasů jednotlivých ploch, nocování zvířat apod. Ustájení zvířat na noc bude mimo vegetačně cenné plochy.

B. Pastva pomocí oplůtků o výměře mimimálně 0, 75 ha. Oplůtek se bude přesouvat dle aktuálního stavu vegetace a pokynů pracovníků Správy CHKO České středohoří. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy (např. doprava vody). Součástí zakázky není kosení nedopasků. Na části pasené plochy probíhala v minulosti redukce výmladků nežádoucích dřevin pomocí herbicidních přípravků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-003_2015_PASTVA, který je v příloze.
Všechny pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931, 148 00 Praha 4.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 428 336 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky