Veřejná zakázka: Celkové zateplení objektu Správy CHKO Orlické hory kontaktním systémem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2938
Systémové číslo: P15V00001107
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 04.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Celkové zateplení objektu Správy CHKO Orlické hory kontaktním systémem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) Předmět zakázky:

Celkové zateplení objektu Správy CHKO Orlické hory kontaktním systémem.
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr s názvem (dle projektanta) „Celkové zateplení objektu Správy CHKO Orlické kontaktním systémem“. Dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Viesner, Smetanova 1590, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, v roce 2014 a aktualizaci dokumentace v roce 2015.


Popis prací:
Objekt se nachází v ochranném pásmu památkové péče.
Stávající zděný objekt z keramických termobloků Kinterm je obdélníková budova o celkovém rozměru 10,1 x 14,8m a celkové výšce cca 6,6m. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou o sklonu 30st. Vlastní stavební úprava spočívá v aplikaci kontaktního zateplovacího systému – dochází k celkovému půdorysnému zvětšení objektu o 100mm na každou stranu. Vzhledem ke stavu objektu se nepředpokládá nutnost vyrovnání roviny stávajícího obvodového pláště. Se zateplením podhledu objektu ani výměna oken se neuvažuje. Zateplení budou přizpůsobeny větrací mřížky, dvířka a jiné průduchy na fasádě. Bude prodloužen odvod spalin od plynového kotle. Bude přesunuto označení budovy a vnější osvětlení.
Je navržen kontaktní zateplovací systém z minerálních desek tl. 100mm.
Bude použit kompletní zateplovací systém včetně povrchové úpravy, jednotlivých detailů založení, kotvení a ukončení zateplovací vrstvy.
V bezprostředním okolí budovy bude provedeno rozkrytí zámkových dlažeb a jejich opětovné vyspravení po provedení zateplení.
Pro zbudování lešení bude proveden zábor přilehlého veřejného chodníku (parc. č. 3042/1) a část zahrady sousedního objektu (na parc r. stl. 379).

Přístup:
Stavební pozemek st. parc. 368, k. ú. Rychnov na Kněžnou se nachází v zastavěné části Rychnova nad Kněžnou. Stavba je přímo přístupná z veřejné komunikace.


2) Předpokládaný začátek realizace zakázky: v roce 2015 po skončení řízení o VZ.

3) Termín dokončení zakázky: předpoklad 12/2015.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 637 579 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky