Veřejná zakázka: NI_85 Obnova hraničníků CHKO Broumovsko a výroba podkladových

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2944
Systémové číslo: P15V00001113
Počátek běhu lhůt: 24.07.2015
Nabídku podat do: 05.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NI_85 Obnova hraničníků CHKO Broumovsko a výroba podkladových
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou následující práce provedené dle připojené technické specifikace a
projektu:
 obnova 102 starých dožilých hraničníků označujících CHKO Broumovsko za
nové,
 výroba 50 podkladových desek pod tabule označující národní přírodní
rezervaci Broumovské stěny a národní přírodní památku Polické stěny a
 výroba 20 podkladových desek pod tabule označující ptačí oblast
Broumovsko.
1) Obnova hraničníků CHKO Broumovsko
Úkolem zhotovitele bude
 Odstranit a zlikvidovat v souladu s právními předpisy 102 ks starých hraničníků
včetně kotvení (typ „samorost-vidle“ a betonová patka s I nebo U profilem různých
délek a rozměrů). Dřevěná část starý beton i železný profil budou odvezeny z místa.
Díra po patce bude upravena a využita pro nové kotvení dle projektu.
 Vyrobit hraničník, podkladové desky a v terénu připravit kotvení dle technické
dokumentace.
 Zkompletovaný hraničník včetně připevněných tabulí s označením CHKO
Broumovsko (doporučená kombinace: vrut do dřeva, zinek bílý, 3,5*14 mm, půlkulatá
hlava s křížovou drážkou a kovová podložka s gumou 5*14 mm) osadit na předem
připravené kotvení v terénu.
2) Výroba podkladových desek MZCHÚ
Úkolem zhotovitele bude vyrobit 50 ks podkladních desek z vodovzdorné překližky tl. 12
mm Multiplex, bříza BB/CP12 tř. lepení 3 (AW 100 dle ČSN EN 314-2) o rozměrech
350*600 mm. Na svislé ose desky budou dva otvory pro upevnění na sloupek hraničníku
pomocí vrutů a to 100 mm od okrajů. Ploška pro hlavu vrutů bude vykroužena tak, aby
vrut 5,0x60 mm byl s deskou v jedné rovině. Hrany desky budou obroušeny, zaobleny a
celá deska bude ošetřena dvakrát nátěrem typu Carbolineum odstín ořech.
3) Výroba podkladových desek ptačí oblast Broumovsko
Úkolem zhotovitele bude vyrobit 20 ks podkladních desek z vodovzdorné překližky tl. 12
mm Multiplex, bříza BB/CP12 tř. lepení 3 (AW 100 dle ČSN EN 314-2) o rozměrech
350*155 mm. Na svislé ose desky budou dva otvory pro upevnění na sloupek hraničníku
pomocí vrutů a to 10 mm od okrajů. Ploška pro hlavu vrutů bude vykroužena tak, aby vrut
5,0x60 mm byl s deskou v jedné rovině. Hrany desky budou obroušeny, zaobleny a celá
deska bude ošetřena dvakrát nátěrem typu Carbolineum odstín ořech.
Místem plnění jsou v případě výměny hraničníků CHKO Broumovsko pozemkové parcely
určené souřadnicemi v příloze. Podkladové desky k tabulím označujícím MZCHU a ptačí
oblast předá zhotovitel v sídle AOPK ČR, regionálního pracoviště Východní Regionální
pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko,
Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují.
Doba plnění: do dvou měsíců od podpisu smlouvy. Předpokládaný termín předání prací do
15.10.2015

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky