Veřejná zakázka: Extenzivní pastva v lokalitě Bečovský vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3120
Systémové číslo: P15V00001288
Počátek běhu lhůt: 20.08.2015
Nabídku podat do: 31.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Extenzivní pastva v lokalitě Bečovský vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Extenzivní pastva smíšeným stádem ovcí a koz po dobu 20 dní na části p. p. č. 2223 v k. ú. Bečov u Mostu o výměře 3,8718 ha. Smíšené stádo bude mít minimálně 150 ks zvířat, z toho min. 20 ks koz. Zakázku je možné realizovat dvěma způsoby pastvy:
A. Za pomoci ovčáckých psů průměrně 10 hodin denně.
B. Pomocí oplůtků o minimální výměře 0,5 ha. Oplůtek se bude cca každé dva dny přesouvat dle aktuálního stavu vegetace.
Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko ve věcech týkajících se se výpasů dílčích ploch, nocování zvířat, apod.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu, zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-003_2015_PASTVA.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 75 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky