Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3129
Systémové číslo: P15V00001297
Počátek běhu lhůt: 20.08.2015
Nabídku podat do: 31.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C2. Jedná se o extenzivní pastvu smíšeným stádem ovcí a koz po dobu min. 45 dní na lokalitě Odolický vrch. Smíšené stádo bude mít min. 60 ks ovcí a min. 10 ks koz. Opatření bude provedeno na celkové vymezené ploše 5,7067 ha (po snížení z důvodu výskytu dřevin činí celková pasená plocha 5,2491 ha) v k. ú. Odolice na p. p. č. 189/3 dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze smlouvy. Plocha č.1 (pasená výměra 2,1477 ha) bude pasena jako první, poté bude následovat přepasení v létě kosené plochy č.2 (pasená výměra 3,1014 ha).
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby:
A. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů průměrně 10 hod. denně.
B. Pastva pomocí oplůtků o mimimálně výměře 0,5 ha. Oplůtek se bude každé cca 3-5 dny přesouvat dle aktuálního stavu vegetace.
Jedná se o svažitý pozemek s nízkou úživností a s blízkostí sídel (vyšší náklady na hlídání stáda).
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu, zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-003_2015_PASTVA.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 90 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky