Veřejná zakázka: Sekání travního porostu na úseku lokálního biokoridoru LBK 214b s provedenou stromovou výsadbou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 3112
Systémové číslo: P15V00001280
Evidenční číslo zadavatele: 22
Počátek běhu lhůt: 18.08.2015
Nabídku podat do: 28.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sekání travního porostu na úseku lokálního biokoridoru LBK 214b s provedenou stromovou výsadbou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Sekání travního porostu, založeného v roce 2009 na orné půdě a tvořícího část území lokálního biokoridoru LBK 214b "Solopisky - Choteč - Radotínské údolí" (na pozemcích parc. č. 823 a 828 v k.ú. Chýnice) o celkové délce cca 1 km a ploše 2 ha. Vzhledem k přítomné výsadbě stromových dřevin (cca 230 ks), rozptýlené nepravidelně na celé lokalitě, musí být seč prováděna pouze lehkou mechanizací, s ručním obsékáním jednotlivých sazenic dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český kras
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy