Veřejná zakázka: Mechanizované kosení části přírodní památky Tobiášův vrch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5224
Systémové číslo: P16V00001247
Počátek běhu lhůt: 27.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mechanizované kosení části přírodní památky Tobiášův vrch
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Mechanizované kosení části přírodní památky Tobiášův vrch, p.p.č. 135/2 a 150 k.ú. Kozly u Loun. Kosení bude provedeno na ploše 1,67 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této veřejné zakázky, v termínu od 15. 7. do 10. 8. 2016. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 16 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky