Veřejná zakázka: Retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5235
Systémové číslo: P16V00001258
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy - I. etapa Klabava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Stručný popis:
Předmětem studie je získání dat o krajině a způsobu hospodaření v ní a navržení možností úpravy hospodaření k efektivnějšímu zadržování vody v krajině v CHKO Brdy.

Podrobný popis:
Na základě dat získaných v terénu budou navržena opatření, která by významnou měrou přispěla k hospodaření s vodou ve sledované lokalitě, ať už v případech sucha nebo přívalových dešťů, které způsobují povodně v sídelních místech níže na toku. Zhodnoceny budou možnosti rozlivů a zachycení vody v krajině a návrh úprav lesního hospodaření a úprav meliorací a odvodňovacích příkopů podél lesních cest. Výstupem bude závěrečná zpráva s vyhodnocením možností přirozené akumulace vod v místech spadu srážek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 302 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky