Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekatalogizace výzkumných prací, příp. katalogizace dalších publikací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017
Kosení v NPP Jankovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras a Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 27.06.2017 09:00
Hořečky - realizace záchranného programu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 23.06.2017 12:00
Ruční sečení NPR Brouskův mlýn
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 21.06.2017 09:00
Kochánovice - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017
Pastva ovcí a koz v PR Zubří
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Vnášení původních dřevin do NPR Jizerskohorské bučiny, CHKO Jizerské hory
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 19.06.2017 10:00
Podsadba MZD PR Křížový kámen a PR Ostrůvek v r. 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Mohelno - management syslí louky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Pastva ovcí v NPR Mohelenská hadcová step
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Kosení lokality Kamenická voda
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017
Grafický návrh a sazba interního zpravodaje AOPK ČR č. 2/2017
nadlimitní Zadáno 09.06.2017 16.06.2017 09:00
Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin v PR Holý vrch u Hlinné a jejím OP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 20.06.2017 08:00
Vyhloubení čtyř tůní na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 15.06.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016