Veřejná zakázka: Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7903
Systémové číslo: P17V00001151
Datum zahájení: 28.06.2017
Nabídku podat do: 11.07.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení části Hetovských orchidejových luk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení části pozemku p. č. 764/19 v k. ú. Mukov a části pozemku p. č. 311/2 v k. ú. Hetov, jenž jsou součástí Hetovských orchidejových luk. Kosení bude provedeno na celkové ploše 0,77 ha dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze této smlouvy, v termínu od 15. 8. do 30. 9. 2017. V rámci kosení budou odstraněny výmladky nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy. Jedná se o částečně podmáčené plochy. Kosení bude probíhat v souladu se standardem SPPK D02 004:2017, který je v příloze tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky