Veřejná zakázka: Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin - opakované zadávací řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7926
Systémové číslo: P17V00001174
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 07.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie vlivu ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin - opakované zadávací řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem studie je zjistit a popsat, jakým způsobem se projevuje vliv ponechávání dočasně neposečených částí na obhospodařovaných loukách na diverzitu, početnost a ekologii vybraných skupin druhů a jejich společenstev, se zřetelem na ochranářsky významné druhy a stanoviště a s důrazem na volnou krajinu a porovnání výsledků s dosavadními znalostmi ze zvláště chráněných území formou rešerše a diskuze. Dále je cílem stanovit optimální způsob provedení neposečených částí (velikost, tvar, odstupy). Výsledky studie budou obsahovat doporučení pro zlepšení zemědělské politiky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky