Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborné podklady - inventarizační průzkumy MZCHÚ (PP Veský mlýn, připravovaná PP Niva Bílého potoka) v oboru botanika a bryologie 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Péče o cenná luční stanoviště ZCHD rostlin v k.ú. Broumov, Halže a Lesná 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Kosení PP Hvožďanská louka 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017
Podpora a údržba ploch s výskytem ZCHD na území CHKO Třeboňsko
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017
Výměna kuchyňské linky a palubové podlahy v budově Správy CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 29.06.2017 10:00
Ruční kosení v NPP Terčino Údolí, 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 30.06.2017 09:00
Sečení travního porostu v PR Podtrosecká údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 28.06.2017 14:00
Sečení travního porostu v PP Podloučky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 28.06.2017 13:00
Likvidace invazních druhů rostlin v CHKO Lužické hory
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 28.06.2017 10:00
Pastva smíšeným stádem ovcí a koz na části lokality Raná
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 27.06.2017 08:00
Výměna koberců v budově AOPK ČR v Ústí nad Labem, Bělehradská č. p. 1308/17 - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 29.06.2017 08:00
Péče o luční stanoviště v PP Louka u Staré Huti a PP Hvožďanská louka v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017
Sečení travního porostu v PP Libunecké rašeliniště
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2017 27.06.2017 08:00
Sečení - lokalita Opolone k.ú. Horní Lomná
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017
Rekonstrukce oplocenky v NPR Pluhův bor a redukce MD v PR Vlček
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016