Veřejná zakázka: Koncepce práce s návštěvnickou veřejností ve vybraných CHKO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8075
Systémové číslo: P17V00001322
Datum zahájení: 31.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce práce s návštěvnickou veřejností ve vybraných CHKO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování studií pro tři chráněné krajinné oblasti (Bílé Karpaty, Broumovsko a Jizerské hory), které budou obsahovat interpretační plán CHKO, interpretační plán Domu přírody (s výjimkou Broumovska) a hodnocení únosné kapacity území. Koncepce bude podkladem pro činnost AOPK ČR, pro vypracování plánu péče, zvláště pak kap. Práce s veřejností, provoz Domu přírody (Dům přírody Bílých Karpat, DP Broumovska, DP Jizerských hor) a další návštěvnické infrastruktury v CHKO s ohledem na možné spolufinancování z OPŽP. Zároveň však bude koncepce využívána i samostatně při realizaci nové a opravě stávající návštěvnické infrastruktury v CHKO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky