Veřejná zakázka: Ruční sečení louky Pod Ostrovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7894
Systémové číslo: P17V00001142
Evidenční číslo zadavatele: PPK-460a/25/17
Datum zahájení: 26.06.2017
Nabídku podat do: 30.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční sečení louky Pod Ostrovem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení podmáčené louky v nivě řeky Blanice ručně vedenou sekačkou a křovnořezem včetně odklizení pokosené biomasy v souladu s plánem péče v 1. zóně CHKO Blaník na lokalitě Pod Ostrovem na parcele katastru nemovitostí p.č. 76/3, p.č. 86, p.č. 78, p.č. 79, p.č. 80 a p.č. 81 kat. území Ostrov u Veliše na celkové kosené ploše 0,2016 ha. Podmínky likvidace biomasy v místě kosení: pokosená biomasa bude ručně shrabána a vynošena na okraje pokosené plochy a odvezena. Shrabání pokosené biomasy bude provedeno do 14 dnů od pokosení. Biomasa může být dočasně uložena na hromadách na okrajích ploch. Odvoz pokosené biomasy bude mimo lokalitu do 1 měsíce od pokosení, nejopozději však do 30.9.2017. Likvidací biomasy nesmí dojít k porušení právních předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky