Veřejná zakázka: Výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7902
Systémové číslo: P17V00001150
Datum zahájení: 28.06.2017
Nabídku podat do: 11.07.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky, část p. p. č. 967/1 k. ú. Lužice u Mostu.
Budou provedena následující opatření:
A. Mozaikovitý výřez nežádoucích dřevin na plochách označených č. 1 a 2 o celkové výměře 0,2776 ha. Převažují dřeviny nad 1m výšky do 10 cm na řezné ploše pařízku, část dřevin má na řezné ploše pařízku průměr 11-20 cm. Ponechány budou dřeviny cenné z pohledu ochrany přírody – např. duby, ovocné stromy, dříny. Tyto dřeviny budou vyznačeny pracovníky AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří před začátkem prací.
B. Výřez rozptýlených náletových dřevin na ploše č. 3 o výměře 0,1149 ha. Jedná se převážně o dřeviny nad 1m výšky do 10 cm průměru na řezné ploše pařízku.
Výřezy dřevin budou provedeny dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Pozemek je svažitý a členitý, vyřezávány budou převážně trnité a rozvětvené dřeviny. Součástí opatření je i odklizení veškeré vyřezané dřevní hmoty z pozemku, její odvoz a likvidace v souladu s platnými právními předpisy. Dřevní hmotu nelze na lokalitě pálit. Pařízky vyřezávaných dřevin budou zarovnány se zemí, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat.
Výřez dřevin, odklizení vyřezané hmoty a její likvidace budou probíhat v termínu od 1. do 31. 10. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky