Veřejná zakázka: Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Jindřichova Hora a Nemanice 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7896
Systémové číslo: P17V00001144
Evidenční číslo zadavatele: 44
Datum zahájení: 03.07.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Jindřichova Hora a Nemanice 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Ruční pokosení travního porostu křovinořezem včetně shrabání a odstranění biomasy mimo sečenou plochu na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu vemeníku zelenavého (OH) a modráska bahenního (SOH). Opatření bude provedeno na ploše o celkové výměře 0,30 ha, na p.p.č. 272/1 v k.ú. Jindřichova Hora ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les, a to v termínu od 15. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
2. Ruční pokosení travního porostu křovinořezem včetně shrabání a odstranění biomasy mimo sečenou plochu na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu vachty trojlisté (OH). Opatření bude provedeno na ploše o celkové výměře 0,76 ha, na p.p.č. 1506 v k.ú. Nemanice v I. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les, a to v termínu od 15. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
3. Ruční pokosení travního porostu křovinořezem včetně shrabání a odstranění biomasy mimo sečenou plochu v PP Hvožďanská louka. Dílčí plocha A a B o rozloze 1,59 ha na p.p.č. 187/3, 187/6, 187/7 a 187/10 v k.ú. Načetín u Drahotína a p.p.č. 651/3, 651/9 v k.ú. Hvožďany bude pokosena v termínu od 15. 9. 2017 do 15. 10. 2017. Dílčí plocha C o rozloze 0,50 ha na p.p.č. 180/6, 180/7, 180/10, 180/11, 180/12, 187/1, 187/3, 187/6, 187/7, 187/10, 187/11, 187/12 a 187/17 v k.ú. Načetín u Drahotína bude pokosena dvakrát v termínu od 1. 8. 2017 do 30. 8. 2017 a od 15. 9. 2017 do 15. 10. 2017. Celková plocha kosení 2,59 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 76 746 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky