Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výřez nežádoucích dřevin na části přírodní památky Lužické šípáky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 11.07.2017 08:00
Facilitace procesu přípravy zadání redesignu webové prezentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017
Sanace zdiva a oprava vnější omítky budovy sídla CHKO Český kras – garáž a přístavek
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 29.06.2017 10:00
Ruční sečení louky Pod Ostrovem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 30.06.2017 08:00
Ruční kosení Louky u Brodce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 30.06.2017 08:00
Kosení v lokalitách Čihalka, Vrchní Orlice, Nová Ves - svah nad nivou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Kosení luk v PO Orlické Záhoří
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Kosení v k.ú. Polom,Souvlastní,V. Zdobnice,PPKačenčina zahrádka,Trčkovská l
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Kosení v lokalitách- PR Kačerov, Zdobnice mechanizací, Zdonice niva za řekou, Kunčina Ves, Kunčina Ves pod Valčenkou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Kosení v lokalitách-Horní Rokytnice, Polom za BIS, Niva Olešenky, Údolíčko, Šerlich, PPRašeliništěpodPřed.Vrchem, NPR Bukačka,
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Česká Ves, Zahájí, Svatá Kateřina, Přimda, Nová Ves pod Přimdou 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017
Projektová dokumentace a autorský dozor - Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka a další opatření k podpoře biodiverzity v PR Maršálka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 30.06.2017 16:00
Studie - Definování požadavků na zajištění ekologicko-stabilizační funkce lesního ekosystému/významného krajinného prvku les pro potřeby závazného stanoviska
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 03.07.2017 09:00
Ruční kosení na části EVL Radobýl - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2017 07.07.2017 08:00
Grafická příprava - Výroční zpráva 2016
nadlimitní Zadáno 22.06.2017 29.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016