Veřejná zakázka: Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční - opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9966
Systémové číslo: P18V00001007
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční - opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace speciálních opatření na podporu kriticky ohroženého druhu perlorodky říční spočívají v zajištění pravidelné péče o odchovný a reprodukční prvek, potravní stružky, kompostovací lůžka včetně provádění speciálního kompostování a aplikace vyzrálého kompostu do prostoru stružek. Speciální opatření budou realizována v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Práce budou zajišťovány v obdobích 1.7. 2018 - 30. 10. 2018; 15. 3. 2019 – 15. 10. 2019; 15. 3. 2020 - 15. 10. 2020 dle přílohy č. 4 návrhu smlouvy v Evropsky významné lokalitě Bystřina – Lužní potok, v katastrálním území Trojmezí a katastrálním území Pastviny u Studánky, na pracovních plochách, lokalitách a dotčených pozemcích specifikovaných v příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Péče o odchovný a reprodukční prvek, potravní stružky a kompostovací lůžka spočívá v jejich pravidelném čištění, zajištění a regulaci průtočnosti toku dle aktuálních srážkových podmínek, a zlepšování půdních poměrů prostřednictvím realizace speciálního kompostování a zpětné aplikace vyzrálého kompostu do okolí stružek. Tato opatření budou v průběhu projektu realizována každoročně na ploše 2 ha.
Na vybraných úsecích stružek bude provedeno zkrojení travního drnu po obou stranách stružky, budou provedeny opravy a zpevnění břehů pomocí zkrojených drnů, případně bude doplněn říční kačírek do míst, kde je stružka již příliš hluboká a kořenové vlášení ztrácí kontakt s vodní hladinou. Celková délka takto upravených stružek bude činit 430 m v roce 2018 a 430 m v roce 2020. Konkrétní místa, kde budou tato opatření provedena, sdělí zadavatel dodavateli dle aktuálního stavu jednotlivých stružek nejpozději do 15.9. 2018 pro 430 m stružek v roce 2018, a nejpozději do 15. 8. 2020 pro 430 m stružek v roce 2020. Práce na stružkách budou provedeny nejpozději do 30. 10. 2018 (u 430 m stružek v roce 2018) a do 15. 10. 2020 (u 430m stružek v roce 2020).
Podrobná metodika kompostování je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy. Rozmístění kompostérů je znázorněno v příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Veškerá opatření a činnosti budou prováděna v souladu se Záchranným programem perlorodky říční v České republice, který je přílohou č. 3 návrhu smlouvy. Zhotovitel bude v případě potřeby manipulovat s kriticky ohroženým druhem v souladu s cílem a podmínkami Záchranného programu perlorodky říční v České republice.
Zhotovitel povede tzv. pracovní deník, do něhož bude zaznamenávat průběh veškerých realizovaných činností, které bude současně dokládat pořízenou fotodokumentací před zahájením prací a po jejich skončení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 229 982 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky