Veřejná zakázka: Obnova stepního biotopu pod Radobýlem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9603
Systémové číslo: P18V00000645
Datum zahájení: 15.06.2018
Nabídku podat do: 22.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova stepního biotopu pod Radobýlem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obnova stepního biotopu ručním kosením travního porostu s výmladky dřevin na 5 plochách dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Celková kosená plocha je 1,3761 ha. Veškerá pokosená hmota bude následně vyhrabána a využita v souladu s platnými právními předpisy. Práce proběhnou v období od konce června do konce září. Opatření bude realizováno v souladu se standardem SPPKD_02_004_2017 Sečení. Místem plnění jsou pozemky p. č. 51117/1 a p. č. 5117/8 v k. ú. Litoměřice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 37 150 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky