Veřejná zakázka: Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9956
Systémové číslo: P18V00000997
Datum zahájení: 08.06.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice) v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Zajištění péče o přírodní biotopy bude prováděno v průběhu vegetačních sezón 2018, 2019, 2020 v Evropsky významné lokalitě Bystřina – Lužní potok, v katastrálním území Trojmezí a katastrálním území Pastviny u Studánky, na pracovních plochách, lokalitách a dotčených pozemcích specifikovaných v příloze č. 1. Asanační seč a ruční seč bude prováděna dle harmonogramu a způsobem specifikovaným v příloze č. 2. Asanační seč bude provedena v roce 2018 na ploše 1,9 ha. Ruční seč bude za celé období realizace projektu provedena na ploše 25,74 ha - přičemž v roce 2018 bude provedena na ploše 8,03 ha, v roce 2019 na ploše 9,29 ha, v roce 2020 na ploše 8,42 ha. Ruční seč bude prováděna pomocí křovinořezu nebo ručně vedené lištové sekačky. Výsev řeřišnice luční bude proveden na plochách o celkové rozloze 0,25 ha. Plochy vymezí zadavatel dle aktuálních vegetačních podmínek. Výsev bude proveden 3x - v průběhu jara 2019, v průběhu jara 2020 a podzimu 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 014 988 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky