Veřejná zakázka: Ruční kosení orchidejové louky v k. ú. Mukov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10040
Systémové číslo: P18V00001081
Datum zahájení: 19.06.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení orchidejové louky v k. ú. Mukov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení podmáčené orchidejové louky na výměře 0,3391 ha (zákresem nad ortofotomapou je vymezena plocha 0,3460 ha, z důvodu výskytu vzrostlých dřevin je kosená plocha snížena o 2 %, tj. na 0,3391 ha), část p. p. č. 764/19 v k. ú. Mukov. V rámci kosení budou odstraněny výmladky nežádoucích dřevin do 1m výšky. Mozaikovitě se zde nacházejí rozptýlené stromy a keře, které budou obsekány. Veškerá pokosená hmota bude do 7 dní po pokosení vyhrabána, odstraněna z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat v období 15. 8. - 30. 9. 2018 dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Opatření bude realizováno v souladu se standardem SPPKD_02_004_2017 Sečení, který je v příloze zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 12 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky