Veřejná zakázka: Dům přírody Žďárských vrchů – TDI EXPOZICE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10101
Systémové číslo: P18V00001142
Datum zahájení: 02.07.2018
Nabídku podat do: 16.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dům přírody Žďárských vrchů – TDI EXPOZICE
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon technického dozoru investora nad realizací expozice návštěvnického střediska chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy „Dům přírody Žďárských vrchů“.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky