Veřejná zakázka: Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10050
Systémové číslo: P18V00001091
Datum zahájení: 04.07.2018
Nabídku podat do: 17.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční - druhé opakované řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace bioindikačních testů s využitím juvenilních jedinců perlorodky říční v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Bioindikační testy budou prováděny v období 8/2018 – 8/2020 na vybraných úsecích Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny v katastrálním území Trojmezí, katastrálním území Pastviny u Studánky, katastrálním území Hranice u Aše a katastrálním území Studánka u Aše.

Cílem bioindikačních testů je nalezení nejvhodnějších míst, do kterých bude možno v budoucnu vysazovat odchované juvenilní perlorodky, a která budou zaručovat jejich následný optimální vývoj.

Bioindikační testy budou prováděny in-situ a budou situovány do volného toku a do sedimentu. Charakter testů bude krátkodobý, přičemž testování ve volném toku bude sledovat individuální reakci jedinců a testování v sedimentu bude sledovat skupinovou reakci jedinců.

Bioindikační testy budou prováděny v 9 monitorovacích cyklech:
1. monitorovací cyklus - 1. 8. 2018 -31. 8. 2018;
2. monitorovací cyklus - 1. 9. 2018 – 30. 10. 2018;
3. monitorovací cyklus - 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019;
4. monitorovací cyklus - 1. 4. 2019 – 31. 5. 2019;
5. monitorovací cyklus - 1. 6. 2019 - 31. 8. 2019;
6. monitorovací cyklus - 1. 9. 2019 - 30. 10. 2019;
7. monitorovací cyklus - 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020;
8. monitorovací cyklus - 1. 4. 2020 - 31. 5. 2020;
9. monitorovací cyklus - 1. 6. 2020 - 31. 8. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 006 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky