Veřejná zakázka: Pastva na části NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9915
Systémové číslo: P18V00000956
Datum zahájení: 07.06.2018
Nabídku podat do: 14.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva na části NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva stádem o min. počtu 100 ovcí na části NPR Oblík za účelem podpory populací stepních druhů rostlin. Opatření bude provedeno na čtyřech plochách o celkové výměře 3,4733 ha v k. ú. Raná u Loun, na p. p. č. 894/1, dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří ve věcech týkajících se termínů a délky výpasů jednotlivých ploch. Předpokládaná celková doba pastvy je cca 25 dní. Pastva na jednotlivých plochách bude ukončena v okamžiku, kdy min. 75% porostu bude nižší než 10 cm. Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků. Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem PPKD_02-003_2015_PASTVA, který je v příloze tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 69 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky