Veřejná zakázka: LIFE CS - krajinotvorné opatření v EVL Radobýl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10202
Systémové číslo: P18V00001242
Datum zahájení: 27.07.2018
Nabídku podat do: 06.08.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS - krajinotvorné opatření v EVL Radobýl
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří, LIFE16 NAT/CZ/000639, EVL Radobýl, I. zóna CHKO ČS.
Ruční kosení, aktivita C2. Zásah bude proveden v k. ú. Žalhostice na části p. p. č. 439/1 na celkové ploše 0,82 ha. Jedná se o první seč spojenou s posekáním zmlazujících křovin do 50 cm a odstraněním stařiny. Pozemek je obtížně přístupný, dlouhodobě neobhospodařovaný, s nerovnostmi a kameny v ploše travního porostu.
Výřez křovin a náletových dřevin, aktivita C1. Zásah bude proveden v k. ú. Žalhostice na části p. p. č. 439/1, na dvou plochách o celkové výměře 0,2043 ha. Rozloha je ponížena o 20% z důvodu rozvolněného porostu křovin, plocha k výřezu je tedy 0,1633 ha. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucích letech bez problémů obhospodařovat. Vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Sečení bude provedeno v období od poloviny srpna do konce září 2018, výřez křovin v období říjen 2018. Veškerá pokosená a vyřezaná hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Mulčování pokosené plochy je nevhodné. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 42 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky