Veřejná zakázka: Obnova stepního biotopu v PP Lužické šípáky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10180
Systémové číslo: P18V00001221
Datum zahájení: 19.07.2018
Nabídku podat do: 27.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova stepního biotopu v PP Lužické šípáky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění péče o stepní biotop v PP Lužické šípáky. Na části p. p. č. 967/1 v k. ú. Lužice u Mostu budou provedeny následující zásahy:
Na ploše č. 1 o výměře 0,34 ha bude ručně pokosen travní porost, včetně výmladků dřevin (následný zásah po odstranění dřevin na podzim roku 2017).
V rámci plochy č. 2 o celkové výměře 0,39 ha bude provedeno ruční kosení a výřez nežádoucích rozptýlených dřevin (zejména šípek a hloh) do výšky 2 m a průměru 10 cm na pařízku. Kosení bude realizováno na ploše 0,36 ha a výřez rozptýlených dřevin na celkové ploše 0,03 ha. Pařízky vyřezaných dřevin budou zarovnány s terénem, aby bylo možné pozemek v budoucnosti bez problémů obhospodařovat.
Na ploše č. 3 (0,72 ha) bude ručně pokosen travní porost. Opatření budou provedena dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Veškerá pokosená hmota bude vyhrabána, odstraněna z pozemku a využita v souladu s platnými právními předpisy. Stejně tak bude odstraněna veškerá vyřezaná dřevní hmota a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Kosení s odklizením a odvozem hmoty proběhne v období srpen až září 2018.
Výřez dřevin s následným odstraněním vyřezané hmoty proběhne od 15. 9 do 30. 9. 2018. Jedná o svažitý a velmi členitý pozemek.
Kosení bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je v příloze tohoto zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 47 358 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky