Veřejná zakázka: Servisní podpora implementovaného řešení identity managementu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10167
Systémové číslo: P18V00001208
Datum zahájení: 31.07.2018
Nabídku podat do: 14.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servisní podpora implementovaného řešení identity managementu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je servisní podpora řešení identity managementu produktu (CzechIdM) v sídle ústředí AOPK ČR dle požadavků objednavatele, jenž má za cíl zabezpečit správné fungování provozovaného systému (CzechIdm) správy identit (tedy uživatelů, rolí pro jednotlivé aplikace ISOP AOPK ČR).

Servisní podpora bude realizována po dobu dvou let a zahrnuje řešení problémů s provozem systému, technickou správu provozovaného programového vybavení, instalaci nových verzí či rychlé opravy. V rozsahu supportních služeb bude zajišťována pravidelná kontrola logů prostředí Identity managementu, v případě nalezení problému, bude tento incident zhotovitelem řešen a odstraněn i v případné spolupráci s objednatelem.

V rámci poskytování služeb supportní podpory je požadováno provozování servisního servicedesku pro jmenované uživatele objednatele. V prostředí servicedesku bude probíhat evidence zadávání servisních a změnových požadavků objednatele, evidence průběhu jejich řešení, stavu a schvalování/uzavírání těchto požadavků na straně zhotovitele.

Veškeré činnosti dodávky supportních služeb budou realizovány s ohledem na pravidla definovaná nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

Podrobný popis plnění viz příloha č. 1 - Specifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky