Veřejná zakázka: Úprava stanovištních podmínek na podporu sysla obecného na Rané (POPFK)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10183
Systémové číslo: P18V00001224
Datum zahájení: 20.07.2018
Nabídku podat do: 27.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stanovištních podmínek na podporu sysla obecného na Rané (POPFK)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Úprava stanovištních podmínek na podporu sysla obecného v EVL Raná-Hrádek, p. p. č. 324, 326, 327, 332, 334 v k. ú. Raná u Loun. Budou provedena tato opatření:
A. Mechanizované kosení (příp. mulčování – na ploše je zmlazení dřevin) travního porostu na výměře 1,3939 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá pokosená hmota bude ručně shrabána, odklizena z kosené plochy a využita v souladu s platnými právními předpisy.
B. Ruční kosení travního porostu na ploše 0,1950 ha (plocha vymezená zákresem je 0,2167 ha, z důvodu výskytu vzrostlých dřevin je kosená plocha snížena o 10 % na 0,1950 ha) dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. Veškerá pokosená hmota bude ručně shrabána, odklizena z kosené plochy a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení, který je přílohou tohoto zadávacího řízení.
Opatření budou realizována do 10. 9. 2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky