Veřejná zakázka: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10132
Systémové číslo: P18V00001173
Datum zahájení: 18.07.2018
Nabídku podat do: 30.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“ podle přiloženého návrhu smlouvy, projektové dokumentace a dalších přiložených pokladů a informací uvedených níže.

Místem plnění je soustava rybníků v PR Bažantula v k.ú. Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.

Realizace akce zahrnuje tyto práce na rybniční soustavě Bažantula:
• odtěžení dnových nánosů, úprava stokového systému – všech čtyř rybníků
• opravu ohrázování rybníků (hráz H1, H2, H3, H4, H5-1,2,3)a zemní hrázové cesty,
• odtěžení části ostrovů v rybnících Malý Okluk a Bažantula. Niveleta ostrovů bude snížena, bude upraveno vysvahování břehů zbylé části a zpevnění,
• úpravu stávajícího a vytvoření nového litorálu v rybnících Malý Okluk, Velký Okluk a Bažantula,
• kácení, výsadba dřevin, odstranění pařezů, štěpkování a likvidace dřevin
• opravu manipulačních objektů: nápustný objekt Velký Bědný – Malý Okluk, nápustný obj. příkopa Jezerní – Velký Okluk, nápustný obj. Mlýnská příkopa – Bažantula, výpustný objekt Kozák – otevřený recipient, osazení vodočetnými latěmi,
• opravu povrchů příjezdových komunikací na stanovenou kótu.

Předpokládaná doba výstavby je 23 měsíců, předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v září 2018. Informace k postupu plnění jsou uvedeny v závazném harmonogramu prací, který je součástí projektové dokumentace. Celková cena díla je 47 693 239 Kč s DPH.

"Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí."

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 548 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky