Veřejná zakázka: Zajištění externí administrace veřejných zakázek 2018-2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10160
Systémové číslo: P18V00001201
Datum zahájení: 18.07.2018
Nabídku podat do: 26.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění externí administrace veřejných zakázek 2018-2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na základě které budou zadavateli poskytovány služby externí administrace veřejných zakázek. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců. Závazek končí uplynutím sjednané doby nebo vyčerpáním maximální ceny (2.420.000,- Kč vč. DPH). Rámcová dohoda bude uzavřená s jedním vybraným uchazečem.
Předmětem plnění je poskytování služeb spočívajících v:
1. komplexním zastoupení zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona o zadávání veřejných zakázek souvisejících se zadávacími řízeními jím zadávaných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, a to ve všech druzích zadávacího řízení; V rámci administrace všech druhů zadávacího řízení je zahrnuta příprava závazného návrhu smlouvy; V rámci administrace všech druhů zadávacího řízení není zahrnuta vyřízení námitek účastníků a zpracování vyjádření k ÚOHS.
2. poskytování konzultačních a poradenských služeb souvisejících s problematikou zákona o zadávání veřejných zakázek a s problematikou zadavatelem zadávaných veřejných zakázek; vypořádání námitek účastníků zadávacího řízení, zpracování k vyjádření k ÚOHS v rámci zadavatelem zadávaných veřejných zakázek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky