Veřejná zakázka: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10179
Systémové číslo: P18V00001220
Datum zahájení: 20.07.2018
Nabídku podat do: 02.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad akcí „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý". Místem plnění je přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník, práce budou prováděny na pozemcích v k. ú. Řásná, okres Jihlava, kraj Vysočina. Jedná se o rekonstrukci hráze včetně dvou bezpečnostních přelivů a technických objektů vodního díla III. kategorie, historického rybníku Velký Pařezitý, který je zároveň záložním zdrojem pitné vody. Lokalita je přírodní rezervací, proto součástí prací je i úprava litorálního pásma za účelem zajištění optimálních podmínek života předmětů ochrany podle plánu péče. Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců, předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v září 2018. Informace k postupu plnění jsou uvedeny v závazném harmonogramu prací, který je součástí projektové dokumentace.
Maximální cena díla je 51 638 987 Kč s DPH.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 365 790 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky