Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Fotografické práce pro potřeby MŽP 19.02.2019
Stavební práce v budově MŽP pro rok 2019 14.02.2019
Nákup rentgenového zařízení do podatelny MŽP 13.02.2019
Tiskárny 13.02.2019
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2019
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2019
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 07.02.2019
EKOFILM 2019-2022 07.02.2019
Analýza požadavků a rozsahu nového systému IdM 05.02.2019
Zpracování technické dokumentace pro přípravu veřejné zakázky na úklidové služby pro Ministerstvo životního prostředí 04.02.2019
Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí 01.02.2019
Poskytování služeb zajišťujících uchovávání vzorků a hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů 31.01.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 31.01.2019
Nákup osobního automobilu s pohonem CNG pro potřeby MŽP v DNS MF v rámci CNS 24.01.2019
Nákup osobních automobilů pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS 24.01.2019
Studie dopadů zavedení zálohového systému na nápojové obaly z PET 23.01.2019
Zpracování posudku k záměru "I/35 Lešná – Palačov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 17.01.2019
Zajištění výstavy velkoplošných fotografií s názvem "Voda a civilizace" 14.01.2019
Zpracování posudku k záměru "Česká Lípa – Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.01.2019
Odborné předimplementační služby v oblasti portálového řešení 11.01.2019